WWMS

  • WWMS (Wash Water Monitoring System)

    WWMS (Угаалгын усны хяналтын систем)

    Далайн хэрэглээг хянах төхөөрөмжөөр хангах олон жилийн туршлагаасаа бид энгийн, найдвартай, үр ашигтай шийдлүүдийг хангахад анхаарлаа хандуулдаг.Бид таны усны хяналтанд тавигдах шаардлагыг яг таг хангах боломжтой.