Түгээх хайрцаг

  • Ship shore power distribution box

    Усан онгоцны эргийн цахилгаан түгээх хайрцаг

    Усан онгоцны эргийн цахилгаан түгээх хайрцаг (цаашид эргийн цахилгааны хайрцаг гэх) нь боомтын терминалд суурилуулсан усан онгоцны цахилгаан хангамжийн баталгааны тусгай төхөөрөмж юм.Энэхүү төхөөрөмж нь 50-60 Гц давтамжтай, 220 В/380 В-ын нэрлэсэн хүчдэлтэй гурван фазын хувьсах гүйдлийн цахилгаан түгээх системд тохиромжтой.