CEMS

  • CEMS(Continuous Emission Monitoring System)

    CEMS(Тасралтгүй ялгаралтын хяналтын систем)

    Хөлөг онгоцны ялгарлыг хэмжих төхөөрөмж нь MARPOL Хавсралт VI болон IMO MEPC-ийн дагуу хөлөг онгоцнуудын ялгарлыг найдвартай хэмжих шинэлэг шийдэл юм.Төхөөрөмжийг нэр хүндтэй ангиллын байгууллагууд энэ хэрэглээнд зориулж төрлөөр нь зөвшөөрсөн.Энэ нь скрубберийн дээд ба доод урсгалын SOx ба CO2, SCR (сонгомол катализаторын бууралт) станцын дээд ба доод урсгалын NOx-ийг хэмждэг.Усан онгоцонд ашиглахаар бүтээгдсэн хэмжих хэрэгсэл нь засвар үйлчилгээний маш бага зардал, солиход хялбар модулиудтай.